Diensten

DDapper biedt ervaringsgerichte therapie en coaching die zich richt op herstel, stabiliseren en leren omgaan met problemen in het leven. Afhankelijk van de hulpvraag kan er coaching of een therapie/behandeling gestart worden in de vorm van therapie.

In het dagelijks leven moet er veel worden gesproken. Dit is niet altijd even makkelijk, zeker niet als je gevraagd wordt te praten over je problemen. DDapper biedt daarom therapie en coaching gericht op ervaring en inzichten.  Een uniek concept is de combinatie van vaktherapie beeldend en de inzet van paarden.

Bij vaktherapie beeldend wordt er gestructureerd gewerkt aan de hulpvraag door middel van beeldend werken. Vaktherapie  is een therapie die je laat doen en ervaren. Hiervoor worden verschillende werkvormen, materialen en technieken ingezet.

Paarden zijn als vlucht en kudde dieren afhankelijk van een gezonde kudde. Zij hebben dan ook het vermogen zonder woorden aan  te voelen wat wij voelen en kunnen waar nodig spanning overnemen die leidt tot opluchting. In het werk met kinderen is het paard een maatje die niet veroordeeld  en het geen wat ze vertellen niet doorvertellen. Een paard biedt troost waar nodig en zal de hulp bieden die nodig is om je beter te voelen.

Beide methodes zorgen voor ervaringen die een positief effect hebben op de problematiek. Op een veilige manier kan er binnen beide methodes geëxperimenteerd worden met nieuwe gedragingen en kan het gedrag eigen worden om dit later toe te passen in het dagelijks leven.

Door het inzetten van vaktherapie in de richting beeldend en het inzetten van paarden binnen de therapie en een combinatie van beide ontstaat er een krachtige  methode waarin je actief bezig gaat.

De volledige uitleg van beide methodes is hier te vinden Beeldende therapie en Therapie en coaching met paarden