Kernwaarden van DDapper:

De cliënt staat centraal

Ervaringsgerichte therapie

Direct contact met de hupverlener

Kwalitatieve hoogwaardige zorg

Professionele samenwerking

 Onze maatschappij is snel, er gebeurd veel en er wordt al op jonge leeftijd veel van ons gevraagd. Maar kan ieder kind of jeugdige wel mee met de maatschappij zoals deze nu functioneert. Tevens is onze maatschappij weinig tolerant als het gaat om afwijkingen van wat men de ‘standaard’ vindt. DDapper heeft als doel er te zijn voor die kinderen en jeugdigen die hulp nodig hebben om DDapper de wereld in te kunnen en een goede toekomst op te kunnen bouwen met de eigen mogelijkheden.

In de eerste plaats staat DDapper voor het bieden van toegankelijke kwalitatief hoogwaardige zorg aangepast aan ieder individu en zijn of haar systeem. Hierbij gelooft DDapper dat iedereen beschikt over zijn eigen talenten en mogelijkheden. De cliënt en zijn systeem met zijn of haar hulpvraag staat centraal, ieder behandeltraject wordt afgestemd naar de behoefte en de hulpvraag van de cliënt. Vanuit de centrale positie van de cliënt en zijn of haar systeem is het voor DDapper vanzelfsprekend dat er altijd de mogelijkheid is op direct persoonlijk contact met de hulpverlener.

Bij DDapper wordt gewerkt met de overtuiging dat men alleen kan ontwikkelen als er sprake is van een gevoel van veiligheid, een eigen motivatie en de therapie ook als prettig wordt ervaren. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgerichte therapie die maakt dat een kind of jeugdige op een prettige, leuke en veilige manier ervaringen opdoet en inzichten krijgt in eigen handelen en gedrag. Door het werken aan zijn of haar eigen vaardigheden wordt er gestreefd naar verbetering van het functioneren en het welbevinden van het kind of jeugdige.

Tijdens de behandeling wordt er bij DDapper nauw samen gewerkt met het systeem, deze zijn tenslotte deskundige als het gaat om hun kinderen of jeugdigen. Naast behandeling van het kind of jeugdige kan begeleiding of coaching aan het systeem een extra bijdrage leveren aan de hulpvraag denk hierbij aan meer inzicht en steun krijgen. Ook de behoefte van ouders en het gezin worden meegenomen in de afstemming van de behandeling. Wat is er voor ouders en/of het gezin nodig ter ondersteuning?

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg staat hoog in het vaandel bij DDapper. Om dit te kunnen waarborgen is  het van groot belang om als professional altijd te blijven ontwikkelen. En op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de sector jeugdhulp. Naast het lezen van vakbladen is het volgen van intervisie, supervisie, symposia, bijscholingen en opleidingen een rode draad in deze professionalisering. Maar ook de certificering, voldoen aan wet- en regelgeving en overige kaders en richtlijnen draagt bij aan de kwaliteitswaarborg.

Ondanks het brede jeugdhulp aanbod van DDapper kan het zijn dat er hulp nodig is die DDapper niet zelf kan bieden. Hiervoor worden samenwerkingen aangegaan met onderaannemers. Het gezegde “samen sta je sterk” wordt graag uitgevoerd om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Wanneer er gewerkt wordt met onderaannemers wordt er nauw samengewerkt en is er sprake van goed afstemming.