Missie en Visie

Onze maatschappij is snel, er gebeurd veel en er wordt al op jonge leeftijd veel van ons gevraagd. Maar kan ieder kind of jeugdige wel mee met de maatschappij zoals deze nu functioneert. Tevens is onze maatschappij weinig tolerant als het gaat om afwijkingen van wat men de ‘standaard’ vindt. DDapper heeft als doel er te zijn voor die kinderen en jeugdigen die hulp nodig hebben om DDapper de wereld in te kunnen en een goede toekomst op te kunnen bouwen met de eigen mogelijkheden.

Met het geloof dat iedereen over zijn eigen talenten en mogelijkheden beschikt bied ik therapie en begeleiding welke is aangepast aan de behoefte van het kind en eventueel de ouder. Teven ben ik van mening dat men alleen kan ontwikkelen als er een eigen motivatie is en de therapie leuk is. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgerichte therapie die maakt dat een kind op een prettige, leuke en veilige manier ervaringen opdoet en inzichten krijgt. Door het werken aan zijn of haar eigen vaardigheden wordt er gestreefd naar verbetering van het functioneren en het welbevinden van het kind of jeugdige.

In de behandeling van de jeugdige ben ik ervan overtuigd dat ouders deskundigen zijn als het gaat om hun kinderen. In mijn mening is het dan ook essentieel  ouders actief bij de behandeling te betrekken. De behoefte van ouders en het gezin worden meegenomen in de afstemming van de behandeling. Naast behandeling van het kind of jeugdige kan begeleiding of coaching een extra bijdrage leveren aan de hulpvraag.

Binnen DDapper, praktijk voor ervaringsgerichte therapie, coaching en beleiding is het doel kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden welke aansluit bij het kind/jeugdige en de ouders en het gezin. Om dit te kunnen waarborgen vind ik het van groot belang mij als proffessional altijd te blijven ontwikkelen. Naast het lezen van vakbladen volg ik intervisie, bezoek ik symposia, bijscholingen en vul mijn kennis aan met aanvullende opleidingen. Tevens wil ik de praktijk DDapper aan alle gestelde eisen laten voldoen. En deze aanpassen en bijhouden bij alle wijzigingen die er gedaan worden. Naast een duidelijk beleid in het zorg aanbod en privacy wet vind ik samenwerkingen met andere expertises van groot belang.