Missie en Visie

Onze maatschappij is snel, er gebeurd veel en er wordt al op jonge leeftijd veel van ons gevraagd. Maar kan ieder kind of jeugdige wel mee met de maatschappij zoals deze nu functioneert. Tevens is onze maatschappij weinig tolerant als het gaat om afwijkingen van wat men de ‘standaard’ vindt. DDapper heeft als doel er te zijn voor die kinderen en jeugdigen die hulp nodig hebben om DDapper de wereld in te kunnen en een goede toekomst op te kunnen bouwen met de eigen mogelijkheden.

Bij DDapper staat het geloof bovenaan dat iedereen over zijn eigen talenten en mogelijkheden beschikt. Het doel van DDapper is dan ook om met unieke combinatie van methodes hoogwaardige zorg te bieden. Hierbij wordt gestreeft naar verbetering van het functioneren van het kind of de jeugdige. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgerichte therapie die maakt dat een kind op een prettige, leuke en veilige manier ervaringen opdoet en inzichten krijgt. Hiermee kan wordt verder gewerkt aan zijn of haar vaardigheden.

In de behandeling van de jeugdige is DDapper ervan overtuigd dat ouders deskundigen zijn als het gaat om hun kinderen. DDapper betrekt ouders dan ook actief bij de behandeling en stemt zorg af met naar de behoefte van ouders of het gezin. Naast behandeling van het kind of jeugdige kan begeleiding of coaching een extra bijdrage leveren aan de hulpvraag.