Hoewel DDapper graag iedereen zoud willen helpen is dit in de praktijk niet haalbaar en wenselijk. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden is het noodzakelijk gespecialiseerd te zijn in dat wat je aanbied en dat kan niet op alle vlakken zijn. Voor een duidelijk afbakening in wat wij wel bieden omschrijven bij hieronder onze doelgroep en daarna onze uitsluitingscriteria.

Doelgroep

De doelgroep van DDapper richt zich op kinderen en jongeren die vallen binnen onderstaande thema’s (inclusie criteria) en/of:

 • een ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 18 jaar hebben. Het gaat hierbij om de ontwikkelingsleeftijd en niet om de kalenderleeftijd.
 • een lage sociaal/emotionele ontwikkeling hebben
 • gedragsproblemen hebben. Regelmatig worden er kinderen aangemeld met emotieregulatie problematiek. Echter moet uit de risicoanalyse naar voren komen dat het kind veilig deel kan nemen aan de programma’s.
 • laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
 • faalangstig zijn
 • ontwikkelings- /gedragsstoornissen zoals stoornissen binnen het autistisch spectrum en AD(H)D.
 • negatieve ervaringen meegemaakt hebben

Voor het kind of jeugdige kan het systeem om hun heen een grote rol spelen in het herstel. Wij bieden daar waar nodig coaching aan ouders en gezinnen.

Uitsluitingscriteria

Helaas kunnen wij niet alle kinderen/jeugdigen toelaten binnen onze organisatie. Hiervoor hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria.

 • De locaties van DDapper zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers
 • De geboden programma’s zijn niet geschikt voor kinderen met een IQ beneden de 70
 • Wanneer kinderen/jeugdigen kampen met ernstige fysieke- en verbale agressie en daarmee een gevaar vormen voor zichzelf en anderen
 • Wanneer er bij kinderen/jeugdigen waarbij medicatie verstrekt moet worden tijdens de hulpverlening
 • Wanneer er lichamelijke verzorging nodig is

Voor kinderen die wij op basis van uitsluitingscriteria niet in zorg kunnen nemen denken wij graag mee met het vinden van een passende organisatie. Het kan ook gebeuren dat we een cliënt al in zorg hebben en er tijdens het traject achter komen dat de cliënt toch onder onze uitsluitingscriteria  valt. In dit geval gaan we in overleg met ouders op zoek naar een zorgverlener die de zorgvraag van ons kan overnemen. Deze aanbieder kan vervolgens bij ons in onderaannemerschap.