Doelgroep

Onze maatschappij is snel, er gebeurd veel en er wordt al op jonge leeftijd veel van ons gevraagd. Maar kan ieder kind of jeugdige wel mee met de maatschappij zoals deze nu functioneert. DDapper heeft zoals in de visie omschreven het geloof dat ook al wijk je af van de ‘standaard’ ieder individu beschikt over zijn eigen talenten en mogelijkheden. Vanuit dit geloof wil DDapper kinderen en jeugdigen helpen deze¬† talenten en mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen.

DDapper richt zich dan ook op kinderen en jeugdigen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Veel voorkomende problematieken die voorbij komen zijn faalangst, sociale vaardigheden, rouwverwerking, zelfvertrouwen, ontwikkelings- en gedragsstoornissen te denken aan ADHD, Autisme.

Naast bovenstaande problematieken heb ik door de jaren heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Naast de gegeven therapie of coaching is niet alleen het kind of de jeugdige van belang maar ook het systeem daaromheen kan een grote rol spelen in het herstel van het kind of de jeugdige. DDapper biedt daar waar nodig dan ook begeleiding of coaching aan ouders en gezinnen. Dit in afstemming met ouders en naar behoefte.