Groepstherapie

Aanvullend op het individuele traject biedt DDapper de mogelijkheid deel te nemen aan een groepstherapie. Onderstaande groepsprogramma’s kunnen ingezet worden voor het werken aan gestelde doelen.

De groepsprogramma’s hebben elk een eigen thema en zijn opgebouwd vanuit verschillende interventies. Hieronder staan de thema’s met een beknopte samenvatting van het groepsprogramma beschreven.

Angst de baas

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen die last hebben van angsten in het dagelijks leven. Tijdens dit programma wordt door middel van cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie angst onder de loep genomen. Wanneer is er sprake van een gezonde angst of heb je misschien wel last van overdreven angst? Hoe kan ik stap voor stap werken aan het overwinnen van mijn angst?

Emoties de baas

In het programma Emoties de baas wordt door middel van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en emotie regulatie therapie gewerkt aan het leren omgaan met emoties. Door ervaringsgerichte oefeningen leren de kinderen/ jeugdigen de eigen emoties herkennen en benoemen, waarna er gewerkt wordt aan het anders om leren gaan met emoties.

Wijze lessen van de hond

De wijze lessen van de hond richt zich door middel van psycho-educatie en animal assisted interventions op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Hierbij ligt de nadruk om een positief zelfbeeld binnen de groep. Welke rol neem ik aan in een groep en welke kwaliteiten horen hierbij? Tijdens dit programma wordt er veel ervaringsgericht gewerkt waardoor kinderen de opgedane kennis makkelijk kunnen toepassen in het degelijks leven.

Samen sta je sterk

Samen sta je sterk is ontwikkeld voor kinderen die het lastig vinden om in een groep te functioneren en het moeilijk vinden om samen te werken. Door psycho-educatie en animal assisted interventions wordt in ervaringsgericht gewerkt met samenwerkings oefeningen. De oefeningen variƫren van tweetallen tot gezamenlijk met de hele groep, met maximaal 6 kinderen.

error: Content is protected !!