Therapie

Intakegesprek                                                                            1 uur                                                 € 80,-
Consult therapie  kind of volwassene                                  á 45 minuten                                     € 80,-
Consult therapie Ouder/kind of gezin                                  á 60 minuten                                     € 95,-

Overige zorgverlening                                                            per 30 minuten                                  € 30,-
(aanwezigheid zorgoverleg, school bezoeken enz.)
Verslaglegging voor derden (tussen- of eindverslag                                                                      € 30,-

Telefonisch consult/ evaluatie                                              per 15 minuten                                  € 15,-

Overige aanbod als begeleiding, groepstrainingen en cursussen op aanvraag. Afhankelijk van de vraag zullen wij een offerte opstellen.

Paardencoaching
Paardencoaching sessie                                                           á 45 minuten                                   € 80,-

Paardencoaching wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Groepsprogramma’s

De groepsprogramma’s komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Vergoeding vanuit PGB of Jeugdwet zijn wel mogelijk.

Vergoeding Specialistische Jeugdzorg via het Sociaal Domein Fryslan

Van 1 Juni 2019 is DDapper aanbieder specialistische jeugdhulp voor het Sociaal domein Fryslan. Vergoeding voor trajecten via de gemeente en de gebiesdteams zijn dan ook mogelijk.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Steeds meer verzekeringen vergoeden geheel of gedeelte vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is dan noodzakelijke. Aan te raden is voor aanmelding te informeren bij u verzekeraar.

DDapper is aangesloten bij de noodzakelijke beroepsverenigingen voor vergoeding.

Lidmaatschapsnummers en AGB codes worden vermeld op de factuur welke u zelf dient te declareren bij u zorgverzekeraar.

Overige vergoedingen
In sommige gevallen is vergoeding vanuit de bv PGB of WLZ mogelijk. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Wachttijd

DDapper streeft ernaar aanmeldingen zo snel mogelijk te kunnen starten. Momenteel ligt de wachttijd afhankelijk van de hulpvraag tussen de 2 weken en 2 maanden.