Tarieven

Vaktherapie beeldend en/of therapie met paarden

Intakegesprek                                                                1 / 1.5 uur                   € 60,-
Therapiesessie                                                               1 uur                          € 60,-
Overige zorgverlening                                                    0.5 uur                        € 30,-
(telefonisch consult, aanwezigheid zorgoverleg enz.)
Verslaglegging voor derden                                                                              € 30,-

Paardencoaching
Paardencoaching sessie                                              1 uur                           € 60,-

Paardencoaching wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Steeds meer verzekeringen vergoeden geheelof gedeelte vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is dan noodzakelijke. Aan te raden is voor aanmelding de informeren bij u verzekeraar.

DDapper is aangesloten bij de noodzakelijke beroepsverenigingen voor vergoeding.

Lidmaatschapsnummers en AGB codes worden vermeld op de factuur welke u zelf dient te declareren bij u zorgverzekeraar.

Hieronder vind u verschillende overzichten van vergoedingen.

FVB vaktherpatie
NFG vergoedingen

Overige vergoedingen
In overleg zijn andere wegen van vergoeding ook mogelijk. Denk hierbij aan Jeugdwet, WMO of PGB.

Nelleke Hienekamp is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

Lidnummer NVBT: 106845

Registratienummer NFG: 8869