DDapper is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

DDapper  respecteert de privacy van alle betrokkenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De website www.DDapper.nl wordt beheerd door de eigenaar Nelleke Hienekamp, verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens de AVG.

Bedrijfsgegevens

DDapper Eigenaar: Nelleke Hienekamp

Postadres: Mr. P.J. Troelstrawei 2-31, 9001 CV Grou

www.DDapper.nl

KvK nummer: 52173925

Waarom verwerkt DDapper persoonsgegevens

Bij DDapper worden persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer dit noodzakelijk is. Hierbij kan je denken aan onderstaande redenen:

 • Voor directe communicatie
 • Om de hulpvraag goed in beeld te hebben en daarop de juiste hulp te kunnen bieden
 • Voor de facturatie
 • Informeren over wijzigingen van de diensten
 • Wanneer nodig voor contact met andere betrokkenen
 • Voor het versturen van informatie bij deelname aan een van de activiteiten
 • Versturen van verslaglegging (eventueel aan derden)

Het delen van persoonsgegeven en informatie gebeurd uitsluitend met toestemming van de cliënt of ouders/betrokkenen.

Formulier persoonsgegevens

Bij de intake voor een zorgtraject wordt er een formulier persoonsgegevens overhandigd om voorkeuren aan te kunnen geven voor het verwerken specifieke documenten.

Persoonsgegevens die DDapper verwerkt
DDapper Verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer je gebruikt maakt van een van de diensten van DDapper. Persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen via de cliënt en ouders/betrokkenen of via verwijzende instanties. Alleen de noodzakelijke gegevens zullen worden verwerkt. Hieronder vind u een overzicht welke gegevens standaard verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Naam ouders als cliënt minderjarig is
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Voornaam broertjes/zusjes en positie in het gezin
 • De exacte hulpvraag
 • School
 • Naam leerkracht(en) / IB-er
 • Groep + groepsverloop
 • In sommige gevallen het BSN nummer
 • Aantekeningen na telefonisch gesprek waarin vragen worden gesteld waar persoonlijke zaken / gezondheidsgegevens in naar voren kunnen komen
 • Ondertekening zorgovereenkomst
 • Ondertekening zorgplan + evaluatieformulieren

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerkt DDapper ook bijzondere persoonsgegevens. Hieronder verstaan wij onder ander rapportages maar ook uitslagen van onderzoeken. Deze bijzondere gegevens worden verwerkt den behoeve van het zorgtraject. Deze gegevens worden net als andere persoonsgegevens verwerkt naar alle richtlijnen vanuit de AVG. Tevens zullen deze gegevens nooit verwerkt of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van cliënt of ouders/betrokkenen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
DDapper zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij is DDapper verplicht zich te houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen: de plicht aan belastingdienst van het bewaren van facturen van 7 jaar en de wettelijke bewaarplicht persoonsgegevens Specialistische Jeugdhulp van 20 jaar.

DDapper deelt gegevens niet met derden zonder schriftelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DDapper werkt samen met Zivver voor het veilig kunnen versturen van persoonsgegevens, Buitengewoonkids als waarnemende partij bij ziekte en met de boekhouder. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat ieder  op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. DDapper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens is er een verwerkingsovereenkomst met de website hosting mijndomein, dit ondanks dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt via de website www.DDapper.nl

Website DDapper

DDapper gebruikt zover bekent geen cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Afmelden voor cookies is mogelijk is de internetbrowser,  hier kan je instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast is het mogelijk ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft en alle tijden het recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens. Hiervoor gebruikt DDapper een speciaal formulier. Een verzoek voor wijzigingen kan je indienen via info@DDapper.nl. Er zal binnen 2 weken op het verzoek worden gereageerd.

Beveiliging
DDapper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Papieren documenten en beveiliging
DDapper streeft ernaar zoveel mogelijk alle documenten digitaal op te slaan en beveiligen. Echter blijven er altijd papieren documenten. Deze worden bewaart in een afsluitbare dossierkast, waarvan ook de sleutel afgeschermd wordt bewaart. 

Digitaal opgeslagen documenten en beveiliging
Bij DDapper worden alle documenten digitaal opgeslagen op een speciaal geencrypte schijf. Deze is uitsluitend toegankelijk met een wachtwoord en een speciaal programma op de computer. Tevens is er een back-up op een andere geencrypte externe harde schijf.

Archief
Boekhouding wat gearchiveerd moet ten doel van de wettelijke en fiscale verplichtingen, wordt bewaard op een geheime plaats waartoe niemand zomaar toegang heeft.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@Ddapper.nl

Datalekken
DDapper doet er alles aan een datalek te voorkomen. Wanneer dit toch zal optreden zal deze zo spoedig mogelijk gedeeld worden met de betrokken personen. Tevens wordt dit opgenomen in het incidenten systeem om herhaling te voorkomen.

Mailverkeer en social media
DDapper maakt bij het mail verkeer gebruik van Zivver. Een dienst om eenvoudig op verschillende niveau’s beveiligd te kunnen verzenden.

Voor berichten verzonden d.m.v. Whats app / Facebook / Messenger kan er geen 100% garantie gegeven worden dat data beveiligd is.

Wijzigingen

DDapper behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met  DDapper kun je mij als volgt bereiken:

Postadres:
Mr. P.J. Troelstrawei 2-31

9001 CV Grou

Telefoonnummer: 06 26288003

KvK nummer 52173925       

Bijgewerkt op: 30 Mei 2021

error: Content is protected !!