Als therapeut en praktijk ben je sinds 2016  verplicht om aangesloten te zijn bij de Wkkgz voor een goede klachten regeling. Voor DDapper is dit geregeld  vide de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Via deze beroepsorganisatie is DDapper voor de Wkkgz –regeling aangesloten bij Camcoop. Hieronder worden de te nemen stappen benoemt.

Stap 1: bespreek de klacht met de therapeut.

Als u ontevreden bent of kritiek heeft op de therapeut of zaken binnen DDapper. Probeer dit dan eerst bespreekbaar te maken met de therapeut. Het is fijn om er samen uit te komen en tot een goede oplossing te komen. Voor dit gesprek is het mogelijk iemand uit u eigen omgeving mee te nemen ter ondersteuning.

Stap2: Klacht melden bij Beroepsorganisatie

Vanaf januari 2016 is voor alle zorgverleners in Nederland de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) geldig. DDapper voldoet aan deze eis en is aangesloten bij Nederlandse federatie gezondheidszorg voor de afhandeling van klachten. Hierdoor is het mogelijk de vertrouwenspersoon tevens contactpersoon klachtbehandeling van de NFG ondersteuning te vragen bij een gezamenlijk gesprek. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Vertrouwenspersoon NFG

Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.nl

Stap 3: Klacht bij onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Mocht de hulp van de contactpersoon klachtenbehandeling niet toereikend zijn geweest wordt kan hij ondersteunen in het contact zoeken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Stap 4: Geschillencommissie Complementaire zorg

Mocht ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet bevredigend zijn geweest is de laatste stap de klacht in te dienen bij de onafhankelijke geschillen commissie.