Beeldende therapie

In onze maatschappij moeten we altijd vooral heel veel praten maar is praten wel altijd zo makkelijk? Stel je voor dat je snel boos of verdrietig bent en niet zo goed weet hoe dat komt? Dan is erover praten heel erg moeilijk. Dan is het toch veel fijner om door te doen te leren hoe het komt en hoe je ermee om kan gaan.

Beeldende therapie behoort tot de vaktherapieen. Vaktherapie is een therapie die je laat doen en ervaren. Hiervoor worden verschillende werkvormen, materialen en technieken ingezet.
Beeldende therapie zorgt voor ervaringen die een positief effect hebben op de problematiek. Het werken met de verschillende werkvormen worden er nieuwe vaardigheden en inzichten opgedaan. Met deze inzichten kan er geëxperimenteerd worden met nieuwe gedragingen en kan het gedrag eigen worden om dit later toe te passen in het dagelijks leven.

Therapie

Therapie of ook wel behandeling genoemd heeft al doel het het verbeteren of herstellen van problemen die je in het leven beperken. Een voorbeeld hiervan kan zijn het verwerken en een plek geven van bv. een scheiding van je ouders, maar ook leren omgaan met bv. autisme of andere ontwikkelingsstoornissen.
De therapie is opgedeeld in de volgende fases: observatie, behandeling en afsluiting. In de observatieperiode stel je vast waar de hulp specifiek voor nodig is. Op basis hiervan volgt het opstellen van een behandelplan, waarna de behandeling kan beginnen.

Werkvormen

Tijdens therapie en wordt er gebruik gemaakt van veel verschillende werkvormen binnen het beeldend werken. Denk hierbij aan tekenen, schilderen, boetseren dit alles met verschillende materialen. Deze materialen doen een appél op ons welke ons helpen bij de hulpvraag. Binnen de therapie wordt er stapsgewijs gewerkt aan de hulpvraag. Hierop worden de werkvormen dan ook aangepast. Ieder krijgt zijn eigen programma wat regelmatig wordt geëvalueerd.
Tijdens de afsluiting richt de behandeling of coaching zich op het continueren van het geleerde en het toepassen in de praktijk.

Voorbeeld:
Een veel voorkomende hulpvraag is het werken aan het eigen zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als je zelf een laag zelfvertrouwen hebt en iemand legt een groot vel papier voor je en vraagt of je hierop wilt gaan tekenen. Wat doe je dan neem je dan letterlijk alle ruimte in op het papier of kies je juist een klein stukje van het papier? En welke stukje van het papier dan? Door te geen experimenteren met materialen en technieken en letterlijk het innemen van ruimte op het papier worden er ervaringen opgedaan die bijdragen aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Bovenstaand is slechts een voorbeeld van een werkvorm. Binnen beeldende therapie zijn er talloze mogelijkheden.

Voor wie?

De beeldende therapie is geschikt voor alle leeftijden en alle hulpvragen. Door de vele mogelijkheden kan de therapie aangepast worden op de hulpvraag. Bovenal is beeldende therapie een actieve, plezierige vorm van therapie waarbij de ervaringen en interactie met het materiaal bovenaan staan. Dit verlaagt de drempel voor het volgen van therapie aanmerkelijk.