Therapie en coaching met paarden

Paarden hebben op vele manieren aantrekkingskracht op mensen, bijvoorbeeld door hun uitstraling. Maar paarden kunnen zoveel meer voor ons betekenen. Ben je angstig en wil je hieraan werken? Laat je kind altijd over zich heen lopen? Wil je meer inzicht in je eigen handelen? Of hoe ga je om met emoties? De omgang met paarden kan je hierbij helpen.

Paarden zijn kuddedieren. Als vluchtdier is het van belang om waar nodig te kunnen vluchten, hiervoor is het leven in een gezonde kudde van groot belang. Om de kudde gezond te houden heeft het paard het vermogen gedrag te spiegelen maar ook de sensitiviteit om de spanning van een persoon over te nemen. Dit zorgt voor ontspanning bij degene die met het paard werkt. Door deze unieke eigenschappen, inzichtgevende en ervaringsgerichte therapie kun je stapsgewijs werken aan de hulpvraag.

Bij DDapper bieden we zowel therapie als coaching met paarden. Maar wat is dan het verschil?

Om het verschil uit te leggen gebruik ik een metafoor. Stel je fiets is stuk, een coach zal je leren de fiets te repareren en verder te kunnen fietsen. Hoe kunnen we weer verder fietsen? Een therapeut zal met jou gaan kijken hoe de fiets stuk is gegaan. Wat is de oorzaak? Als dat bekent is wordt er samen aan een verbetering en herstel gewerkt. Hoe lossen we dit op om verbetering te krijgen?

Naar aanleiding van de hulpvraag zal er gekeken worden of coaching of therapie nodig is.

Therapie

Therapie of ook wel behandeling genoemd heeft al doel het het verbeteren of herstellen van problemen die je in het leven beperken. Een voorbeeld hiervan kan zijn het verwerken en een plek geven van bv. een scheiding van je ouders, maar ook leren omgaan met bv. autisme of andere ontwikkelingsstoornissen.

De therapie is opgedeeld in de volgende fases: observatie, behandeling en afsluiting. In de observatieperiode stel je vast waar de hulp specifiek voor nodig is. Op basis hiervan volgt het opstellen van een behandelplan, waarna de behandeling kan beginnen.

Coaching

Bij coaching wordt er ondersteuning geboden bij jou leerproces. Je gaat opzoek wat jou jou kan helpen in de situatie waarin je bent vast gelopen. Samen stellen we doelen op en werken eraan deze te behalen.

Werkvormen

Tijdens therapie en coaching wordt er gebruik gemaakt van veel verschillende werkvormen met de paarden. Binnen de therapie wordt er stapsgewijs gewerkt aan de hulpvraag. Hierop worden de werkvormen dan ook aangepast. Zo is het voor de een al heel spannend om bij een paard te zijn en is er voor de ander meer uitdaging nodig om te werken aan het doel. Ieder krijgt zijn eigen programma wat regelmatig wordt geevalueerd.

Tijdens de afsluiting richt de behandeling of coaching zich op het continueren van het geleerde en het toepassen in de praktijk.

Voorbeeld:

Een veel voorkomende hulpvraag is het werken aan het eigen zelfbeeld en zelfvertrouwen. Belangrijk bij het werken aan deze vraag is het opdoen van succeservaringen. Hierbij zal de moeilijkheid in de oefeningen toe nemen. Doordat de succeservaring steeds wordt vergroot neemt het zelfvertrouwen toe en groeit het zelfbeeld. Binnen de therapie met het paard kan het er als volgt uitzien. Je leidt het paard door de bak aan het halstertouw en gaat met hem stilstaan. Wanneer dit goed gaat kan je het paard in draf door de bak leiden en laten stil staan. Nog weer later kunnen we dit combineren met balkjes op de grond en andere hindernisjes. Door de groei van het zelfvertrouwen bij het paard zal je dit ook gaan uitproberen in het dagelijks leven.

Bovenstaand is slechts een voorbeeld  van een werkvorm. Binnen de therapie of coaching met paarden zijn er talloze mogelijkheden.

Voor wie?

De therapie met paarden is geschikt voor alle leeftijden en alle hulpvragen. Door de vele mogelijkheden kan de therapie aangepast worden op de hulpvraag. Bovenal is therapie met een paard een actieve, plezierige vorm van therapie waarbij de ervaring en interactie met het paard bovenaan staan. Dit verlaagt de drempel voor het volgen van therapie aanmerkelijk.