Groepsprogramma “Samen staan we sterk!”

 

PESTEN….

Iedereen weet wat pesten is en inhoudt. Heel veel mensen hebben zelf ervaring met pesten of kennen mensen die uit ervaring kunnen vertellen over pesten. Nog veel  meer mensen weten dat pesten niet acceptabel is.  En toch… is pesten een zeer groot probleem binnen de huidige maatschappij. 1 op de 9 kinderen op de middelbare school wordt gepest! Velen van ons kennen ook de gevolgen van pesten, vele nare verhalen hebben het nieuws bereikt.  Tevens zijn er veel schrijnende verhalen die het nieuws niet halen. Deze gevallen zijn vreselijk en tekenen mensen voor het leven, met problemen als sociale angst een laag zelfbeeld enz, als gevolg.

Tijd voor actie!

Groepsprogramma bij DDapper – Praktijk voor ervaringsgerichte therapie, coaching en begeleiding

“Samen staan we sterk!” is een programma ontwikkelt voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma “Samen staan we sterk!” richt zich op het leren omgaan met pestgedrag door het verbeteren van sociale vaardigheden en zicht geven op sociale omgang. Tevens wordt er aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Pesten is een probleem binnen onze maatschappij en komt voort uit communicatie die de laatste jaren onderhevig is aan grote veranderingen. DDapper vindt het dan ook belangrijk om in een groep(en) te werken aan de verbetering van de sociale communicatie. Sociale vaardigheden, communicatie en het vergroten van het zelfvertrouwen zijn kernwoorden voor verbetering van sociale omgang.

Binnen het programma “Samen staan we sterk!” maken we gebruik van paarden.  Paarden zijn kudde dieren, als vluchtdier is het van belang om waar nodig te kunnen vluchten, hiervoor is het leven in een gezonde kudde van belang. Communicatie is hier een essentiële factor en moet perfect verlopen.  Door het spiegelend vermogen van het paard geeft deze ons inzicht en ondersteund ons bij ontwikkeling op vele gebieden. De inzet van het paard en zijn eigenschappen zorgt voor een ervaringsgerichte leervorm en een waardevolle toevoeging in het leerproces.

Door middel van leuke oefeningen en opdrachten zullen we stilstaan bij de ontwikkeling van de volgende punten:

  • Communicatie (verbaal en non-verbaal)
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Sociale vaardigheden (intuïtie, grenzen aangeven, respect naar elkaar)
  • Samenwerken

Indeling groepsprogramma
De groepen zullen bestaan uit  minimaal 3 tot maximaal 6 kinderen. Zo heb je een intieme groep met voldoende ruimte voor individuele aandachtspunten en begeleiding.

Groepen worden in gedeeld naar leeftijd:

  • 7 -10 Jaar
  • 11-15 Jaar
  • 15- 18 Jaar

Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten van +/-  1.5 uur. Het programma duurt 6 weken.

 Kosten
De kosten voor het groepsprogramma bedragen 120 Euro per kind. Of met vergoeding van de jeugdwet.