19 April De landelijke dag tegen het pesten.

PESTEN..

 

Iedereen weet wat pesten is en inhoud. Heel veel mensen hebben zelf ervaring met pesten of kennen mensen die uit ervaring kunnen vertellen over pesten. Nog veel  meer mensen weten dat pesten niet acceptabel is.  En toch… is pesten een zeer groot probleem binnen de huidige maatschappij. 1 op de 9 kinderen op de middelbare school wordt gepest! Velen van ons kennen ook de gevolgen van pesten, vele nare verhalen hebben het nieuws bereikt.  Tevens zijn er veel schrijnende verhalen die het nieuws niet halen. Deze gevallen zijn vreselijk en tekenen mensen voor het leven, met problemen als sociale angst een laag zelfbeeld enz, als gevolg.

 

Tijd voor actie!

 

DDapper biedt zowel voor groepen als voor de individu een programma gericht tegen pesten en verbeteren van de sociale opgang.Pesten is een probleem binnen onze sociale omgang met elkaar. DDapper vindt het dan ook belangrijk om in een groep(en) te werken aan  verbetering van het sociale gedrag. Sociale vaardigheden, communicatie en het vergroten van het zelfvertrouwen zijn kernwoorden voor verbetering van sociaal gedrag.

Ook voor de individu biedt DDapper trajecten aan. Deze trajecten worden afgestemd op de persoonlijke hulpvraag. Het grootste doel  is het vergroten van de eigen kracht en het zelfvertrouwen.

 

Voor vragen over een individueel traject kunt u mailen naar info@DDapper.nl

 

Groepsprogramma “Wij kunnen het samen!”

 

Binnen het programma “Wij kunnen het samen!” maken we gebruik van paarden.  Paarden zijn kudde dieren, als vluchtdier is het van belang om waar nodig te kunnen vluchten, hiervoor is het leven in een gezonde kudde van belang. Communicatie is hier een essentiële factor en moet perfect verlopen.  Door het spiegelend vermogen van het paard geeft deze ons inzicht en ondersteund ons bij ontwikkeling op vele gebieden. De inzet van het paard en zijn eigenschappen zorg voor een ervaringsgerichte leervorm en een waardevolle toevoeging.

 

 

In het groepsprogramma wordt er staan we stil bij de ontwikkeling van de volgende punten:

  • Communicatie (verbaal en non-verbaal)
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Sociale vaardigheden (Intuïtie, grenzen aangeven, respect naar elkaar)
  • Samenwerken

 

Indeling groepsprogramma

De groepen zullen bestaan uit  4 tot maximaal 5 personen. Zo heb je een intieme groep met voldoende ruimte voor individuele aandachtpunten en begeleiding.

Groepen worden in gedeeld naar leeftijd in de volgende indeling

  • 7 -10 Jaar
  • 11-15 Jaar
  • 15- 18 Jaar

Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten van +/-  1.5 uur.

 

Kosten

De kosten voor het groepsprogramma bedragen 100 Euro per persoon.

 

Voor vragen kunt u mailen naar info@DDapper.nl